تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست. چون اول امتحان میگیره ، بعد درس میده!