در پشت سرم به فاصله‌‌ای اندک چشمه‌ی پرآب و زلالِ پری‌خانی می‌جوشد و در راه‌باریکه‌‌ای از میان قلوه‌سنگ‌ها روان است و دشت‌تادشتِ روستای قطار زرشک را درمی‌نوردد تا پرشتاب فرسنگ‌ها بعد خود را به قلعه‌ی پری‌خانی برساند، قلعه‌ای رمزآلود با افسانه‌ی جنگ که یادگاری از پری‌خان خانم دختر شاه‌طهماسب اول و خواهر شاه‌اسماعیل صفوی‌ست. زنی سنگ‌دل از زنان تاثیرگذار تاریخ این سرزمین. سرزمینی که همواره برق شمشیرِ برانِ جاه‌طلب‌شان خواب را از مردمان‌اش ربوده است.

قلعه‌ی پری‌خان خانم