ویتگنشتاین جمله‌ای با این مضمون دارد که «بیماریِ درمان‌ناپذیر، قاعده است». بر این اساس تمکین به قواعدِ بیمارگونِ حکومت جمهوری اسلامی، نشانگانِ یک بیماری لاعلاج است. اتفاقا کسانی که توسط سیستمِ بیمارِ حاکم، دیوانه خوانده می‌شوند انسان‌هایی دارای حسی از قضاوت اخلاقی، عاطفه، ادراک و شعور هستند. این افراد تنها نتوانسته و یا نخواسته‌اند که جنون را تاب بیاورند.

در ستایش دیوانگی