آرمیتا درگذشت؟ این غلط‌ترین کلمه ممکن است. آنها نه اجازه دادند کمیته تحقیقی شکل بگیرد و نه روزنامه‌نگار مستقلی را برای راستی‌آزمایی ادعای‌شان حاضر شدند بپذیرند. کارنامه سیاه‌شان هم سرشار از دروغ است. پس آرمیتا، جان باخت، مثل دهها دختری که خواستند زندگی کنند و جمهوری اسلامی مانع شد.

امتداد خشم و خون، از زهرا بنی‌یعقوب تا آرمیتا گراوند