به همان دلیل که حرکت مردم ایران برای زندگی و آزادی، غیرشخصی، همگانی و گسترده است، به دلیل همین گستردگی و هم‌افزایی و هم‌آوایی، اجتناب‌ناپذیر هم است و لاجرم در آینده‌ای دور یا نزدیک شاهد به بار نشستن درخت آزادی در ایرانمان خواهیم بود.

چرا انقلاب ژینا-مهسا (۱۴۰۱) اجتناب ناپذیر است؟