سیاست‌مدار موفق در جمهوری اسلامی کسی است که در دوران انقلاب انقلابی بوده باشد، وقتی فکر انقلاب و انقلابیون از رونق افتاد اصلاح‌طلب شده باشد، اصلاحات که ناکام ماند، در آشوب‌ها گوشه‌وکناری خزیده باشد، در فصل اعتدال هم پرچم‌ آن را بردارد و پیش پیش بتازد. حکماً حال و هوا اگر چند سال دیگر عوض شود، او خود پیشگام هر تغییر پرطرفدار خواهد بود. در هر دوره هم جمعی روشن‌فکر و روزنامه‌نگار هستند که هرچه او گفت نظریه‌اش را بسازند و شعار او را در الفاظ چرب و چرک علمی بپیچند. 

ttps://plus.google.com/116434725147140759780/posts