نحوه آیت‌الله شدن در ۱۷ روز: دستور کشتار صادر کرده باشی، منصوب آقا باشی، خبرگزاری تسنیم یا فارس داشته باشی. تبریک می‌گویم شما آیت‌الله شدید!

منبع