پوستری تبلیغاتی برای آدامس «آدامز»، ۱۹۱۹.
توماس آدامز نخستین تولید کننده ی تجارتی «آدامس» در جهان بود. نام او در ایران، همچون کلینکس، بر روی محصول تولیدی شرکت او ماند و بعدها برای هر نوع محصول مشابه به کار رفت.