دو سال پیش در سفری به شهر پرشیا در ایالت آیووا، جهانشاه جاوید یادی از زندانیان سیاسی ایران کرد.

Free at last!

 

منبع