روزنامه حرّیت ترکیه؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه اولوز در استانِ آماسیا در شمال ترکیه ـــ یک تالار تختگاه و یک تالار ستوندار (آپادانا) را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی ۲۵۰۰ ساله است ـــ از زیر خاک بیرون آورده است.

اشیای فرهنگی یافت‌شده نشان می‌دهد که گروهی از هخامنشیان با اصلیتِ پارسی ـــ احتمالاً در ۴۵۰ پیش از میلاد در تپه اولوز سکونت داشته‌اند.


این یافته‌ها کم‌سابقه در تاریخ جهان بوده و می‌توانند نخستین آپادانای یافته شده هخامنشیان ـــ در بیرون از مرز های ایران کنونی باشد.
 
کاوش‌ها همچنان ادامه دارند.