روز خرداد از ماه فروردین، ششم فروردین هر سال را زرتشتیان به عنوان تولد زرتشت جشن می‌گیرند.

#اشوزرتشت