عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

دیروز / آرامگاه زرتشتیان کرمان

امروز عصر / کرمان

غروب...

الان / کرمان

شاید دیدن زیبایی ابن انارها سختی و زشتی ابن روزهای دنیا رو برای لحظاتی بشوره و ببره. 

امروز / کرمان

دِلْ به دِلَْبر دادم و دلدار، دلْ را، دلْ ندید
دلْ به دلبر دلْ سپرد، دلْدار، پا از دلْ کشید

دلْ به دنبال دِلَشْ، دلْ دلْ کنان، دلْخونِ دل ْ
دلْ ز دلبر خواستم، دلبر، دلْ از این دلْ برید

دلْ شکست و، تیره روزی شد، نصیب دلْ، دِلا
دلْ در آتش سوخت، دلبر، بی مهابا شد، پرید

حالْ، دِلْ ماند و، غم دِلْدار و، اینْ دِلْداده، آهْ
داده دِلْ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید

دل شکست، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ
دِلْ بماند و، یاد دِلدار و، دلِ بی دلْ، شهید

#فیض_کاشانی
 

دیروز / کرمان

پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود
از شراب ِلایزالی جان ِما مخمور بود
 
 

امشب / کرمان

انار و شب 

انگورهای باغچه / امروز / کرمان

خدا کند انگورها برسند
جهان مست شود...
تلوتلو بخورند خیابان‌ها
به شانه‌ی هم بزنند
رئیس‌جمهورها و گداها...
مرزها مست شوند...

و محمدعلی بعد از 17 سال مادرش را ببیند
وآمنه بعد از 17 سال کودکش را لمس کند
خدا کند انگورها برسند...

آمو زیباترین پسرانش را بالا بیاورد...
هندوکش دخترانش را آزاد کند ...

برای لحظه‌ای
تفنگ‌ها یادشان برود دریدن را...
کاردها یادشان برود
بریدن را...
قلم‌ها آتش را
آتش‌بس بنویسند ...

خدا کند کوهها به هم برسند
دریا چنگ بزند به آسمان
ماهش رابدزدد...
به میخانه‌ شوند پلنگ‌ها با آهوها ...
خدا کند مستی به اشیاء سرایت کند..
پنجره‌‌ها
دیوارها را بشکنند..

وتو...
همچنانکه یارت را تنگ می‌بوسی
مرا نیز به یاد بیاوری ...

محبوب من
محبوب دور افتاده‌ی من
با من بزن پیاله‌ای دیگر
به سلامتی باغ‌های معلق انگور...

#الیاس_علوی / شاعر ِافغان

ا

امروز / کرمان

حاصل ِگرما و خشکسالی / امروز / کرمان

امسال شدیدترین خشکسالی در پنجاه سال گذشته در کرمان 

زرتشت

روز خرداد از ماه فروردین، ششم فروردین هر سال را زرتشتیان به عنوان تولد زرتشت جشن می‌گیرند.

#اشوزرتشت

بیشتر