عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

زرتشت

روز خرداد از ماه فروردین، ششم فروردین هر سال را زرتشتیان به عنوان تولد زرتشت جشن می‌گیرند.

#اشوزرتشت

برف

کرمون داره برف میاد و من خیلی خیلی خوشحالم ^_^

بیشتر