اصل ترانه که نام Aranjuez mon amour دارد - مالِ ریچارد آنتونی Richard Anthony بوده و دکلمه آن نیز به همراهِ ترجمه و تنظیمِ آهنگ به دوشِ استاد راکِ ایران - کوروش یغمایی (از آلبومِ سل ۲، به‌همراه فریدون فروغی) بوده است.