بی بی سی فارسی :

در غیاب احزاب پایدار سیاسی و رقابت های حزبی، سیال و موقتی بودن ائتلاف ها و حتی جبهه بندی ها، نبود سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی و ضعف نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت، نبود رسانه های مستقل و آزاد، شفاف نبودن فرآیندهای تصمیم گیری در راس هرم قدرت و سیال بودن تصمیمات حتی کلان در هسته مرکزی قدرت، موجب می شود که نه تنها امکان ارایه تصویری نزدیک به اتفاقات در حال وقوع برای ناظران و افکار عمومی به حداقل برسد، بلکه موجب می شود که حتی بازیگران اصلی حاضر در قدرت نیز، تا آخرین لحظات قادر به درک و پیش بینی روند رویدادها نشوند.

 

برو به آدرس