گویا:

متاسفانه گروه مهسا عمری کوتاه داشت و از هم پاشید. جمعی که مدعی بود می‌خواهد "همبستگی ملی" ایجاد و چنین و چنان کند، ظرف چند ماه متلاشی شد. این شکست هرچند که درس‌هایی آموزنده دارد اما بیش از هرچیز به تشدید پراکندگی و ستیز بیشتر در میان اپوزیسیون حکومت اسلامی و نومیدی و یأس در داخل و خارج کشور دامن زد. برخوردهای غیرمسئولانه، سکوت و بی تفاوتی این گروه ۶ نفره نسبت به چرائی و چگونگی شکست و ارائه یک ارزیابی واقعی و مستدل، تجربه‌ای در تائید "یتیم" ماندن شکست است. روزهای خوشِ شکل گیری این گروه و جاروجنجال‌های تبلیغاتی پیرامون آن را به یاد داریم که "هزاران پدر" داشت و برایش کف زنان هلهله می‌کردند.

اما چرا این تلاش خوشبینانه که با حسن نیت آغاز شد، شکست خورد:

۱- شکل گیری خلق الساعه و مجازی
۲- انتظارهای غیرواقعی و ذهنی
۳- فقر فرهنگِ دموکراتیک و مدارا
۴- نقش عوامل بیرونی
۵- خروج رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون از هم پاشیدن جمع را تسریع کرد
۶- ناتوان حتی در گزارش دهی
۷- پذیرش شکست یک مسئولیت جمعی‌ست

مسعود نقره کار
۱۵ مارس ۲۰۲۴
اورلندو - امریکا

برو به آدرس