gopetition:

درخواست از دولت و مردم ژاپن
همچنان که در رسانه های ژاپنی نیز منتشر شده است از روز یازدهم ماه نوامبر به دلیل افزایش ناگهانی بهای بنزین به میزان سه برابر،
مردم ایران که از حکومت ستمگر و بیدادگر جمهوری اسلامی به تنگ آمده بودند، راهی خیابانها شده و تنها با فریاد خود خواهان پایان دادن به این ستمگری و گرفتن حق طبیعی خود برای یک زندگی آزاد، با رفاه و ارجمند شدند.
ولی حکمفرمایان ستمگر حکومت جمهوری اسلامی بجای گوش دادن به این درخواست راستین مردم ایران، پاسخ آنها را با گلوله های آتشین دادند که پیامد آن صدها کشته و زخمی و بازداشت نزدیک به هفت هزار شهروند بیگناه بوده است.
هم اکنون هراس ما این است که حکومت خودکامه جمهوری اسلامی با بهره گیری از ابزار شکنجه، دستگیر شدگان را را وادار به اعتراف های دروغین کرده و سپس آنها سنگدلانه را به دار بیاویزد.
ما ایرانیان مقیم ژاپن از دولت و مردم ژاپن از ته دل درخواست می کنیم که با آوردن فشار به حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی، سردمداران این حکومت را وادار کند که مردم بیگناه بازداشت شده را بی‌درنگ آزاد کرده و مسوولیت خود پیرامون کشتار صدها شهروند بیگناه را بپذیرد.
ما ایرانیان مقیم ژاپن صمیمانه از دولت و مردم صلح خواه کشور ژاپن درخواست می کنیم که ما مردم ایران را در این راستا یاری دهند.با سپاس فراوان ، ایرانیان مقیم ژاپن
برای پیوستن به این کمپین به سایت زیر بروید.

 

برو به آدرس