پارسینه:

پارسینه برای نخستین بار تصویری از یکی از تاسیسات ترمینال فرودگاه بین المللی تهران که در آن نقش ستاره داوود به وضوح مشخص است را منتشر می کند. بنای فوق ساختمان اصلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می باشد. جالب آنکه با گذشته سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش ستاره داوود در ساختمان فوق همچنان دست نخورده باقی مانده است
و بخش ۴ این مقاله

برو به آدرس