گلچینی از سروده ها:

اکنون که گل سعادتت پربار است/ دست تو ز جام می چرا بیکار است/ می‌خور که زمانه دشمنی غدار است/ دریافتن روز چنین دشوار است: خیام

برو به آدرس