دیگربان:

احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که «برخی بانوان‌ یک شال روی سر می‌اندازند و اسمش را حجاب می‌گذارند.»

آقای خاتمی افزوده این نوع پوشش زنان «یک تحریف در حجاب است» و «تکلیف از حضور در اجتماع مانعی برای عفیف بودن نیست و زنان باید از حضرت فاطمه درس بگیرند.»

وی اضافه کرده «حضرت فاطمه‌ به ما آموخت در عرصه تکلیف‌مداری نباید تحت تاثیر جو بود و یا نباید تحت تاثیر موج قرار گرفت.»

به گفته وی «فاطمه در منزل به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که علی‌ با فراغت بال به امور جامعه می‌پرداخت و در جنگ‌ها شرکت می‌کرد.»

برو به آدرس