بی بی سی:

 در پی سخنان حسن روحانی در باره این که نمی‌توان به زور مردم را به بهشت برد، علم الهدی هم در نماز جمعه مشهد با سخنان آقای روحانی مخالفت کرده و گفته که "شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد."

 

برو به آدرس