خبرگزاری تسنیم:

گرچه کانادا از مدت‌ها پیش به دنبال چنین اقدامی بود، امّا شرایط برای اتخاذ چنین تصمیمی مساعد نبود. شرایط برای اتّخاذ تصمیم اخیر کانادا، در طول ماه‌های گذشته مساعد شد. دولت این کشور در تاریخ 7 سپتامبر 2012، روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد. کانادا در همان روز، بر مبنای مصوبه "عدالت برای قربانیان"  قانون اساسی‌ این کشور، رسماَ جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشور‌های حامی‌ تروریسم قرار داد.

پرچم کانادا

برو به آدرس