عمومی

دنبال کن

> > > . . . .


علایق:

عضو از ۳ آبان ۱۳۹۱

این پفیوز میخواد رئیس‌جمهور بشه

نه بر مرده، که بر زنده باید گریست!

بچه ها در پیرانشهر سوختند پدران در عمق معدن دفن شدند

اینجا مجلس است

اونروزا

زنگ انشأ

دشمن چپ با شجره روحانی

خدا اون‌روز رو نیاره

جرم او "معلمی" و مطالبه حقوق معلمان است!

اون وختا...

بیشتر