عمومی

دنبال کن

> > > . . . .


علایق:

عضو از ۳ آبان ۱۳۹۱

آیا به "تساوی ارزش آرأ" صمیمانه معتقدید؟


جواب

ما که توی ایرون اون‌جوری می‌کنیم و توی خارجم رفتارمون این‌جوریه...


جواب

آیا بر خلاف پیش‌بینی‌ و خواست رژیم جهل و جنون، اپوزیسیون متحد خواهد شد؟


جواب

اون ته ته دلت، دوست نداری که برن بزنن و هر جوری که شده زودتر تمومش کنن؟


جواب

همسایه خوب و بی‌ آزار


جواب

"من نیز صدای پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم"


جواب

جنگ


جواب

فرض کن‌ که رأی دادن اجباریه، رأی باطلم نمیتونی‌ بندازی. گزینه سوم هم وجود نداره:


جواب

تجارت:


جواب

یواشکی و درگوشی:


جواب

بیشتر