غربگرا:

 

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست … باد خنک از جانب خوارزم وزانست

 

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست … گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست

 

دهقان به تعجب سر انگشت گزانست


کاندر چمن و باغ ، نه گل ماند و نه گلنار

 

پائیز

 

سایر عکسها

برو به آدرس