امیرآبادی، نمایندۀ مجلس درباره لیست حقوق نمایندگان مجلس که پس از هک سرورهای مجلس لیستی از آن منتشر شد و مجلس اعلام کرد مخدوش است، گفت: «من نمایندۀ مجلس نهم را سراغ دارم که شب‌ها در اسنپ کار می‌کند