طرح عابد زارعی

امام جمعه موقت تهران: اینجا برای رفاه ساخته نشده، اینجا جای عشرت‌کده نیست، اینجا تنبل‌خانه نیست

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در برنامه پیام جمعه : این دنیا جای تن آسایی نیست، تنبل خانه نیست، عشرتکده نیست، اینجا برای رفاه و عیش و عشرت ساخته نشده است. یکی دوتا آیه خدمت شما قرائت می کنم تا دنیا را عوضی نگیریم. اینجا بهشت نیست اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است. گنج بهشت را با رنج دنیا به دست می آوریم >>>