مقصرِ اصلیِ آلودگیِ هوا شناسائی شد، ولی متأسفانه تاکنون برای متوقف کردنِ این مولدِ آلاینده‌های سمیِ خطرناک هیچ اقدامی انجام نگرفته است.

>>>