بخش مورد علاقه من در این سایت اه و به است.

حتی چندی قبل از طراحی جدید سایت نیز این قسمت در دسترس نبود و این پیام را نشان میداد:

این قسمت برای چند لحظه در دسترس نمی باشد.

به تازگی دوباره ثبت نام کرده اما هنوز پیام فوق را می گیرم.

آیا شما هم این مشکل را دارید؟

 

از قبل ممنون برای راهنمایی