ایرانی‌ها زرنگ هستند. اکثریت دوستانم اینجا  در جنوب کالیفرنیا واکسن دوم را هم زده اند. همه خارج از نوبت و همه فاقد شرایط لازم.
دوستان زرنگی دارم.
حسودیم نمی‌شود. مفت چنگ همه. من هم اگر میتوانستم میکردم. واقعیتش اینست که دوست دکتر و یا دندانپزشک باید داشته باشی تا برایت درست کند، که من در میان اینهمه پزشک ایرانی در این خطه  یک دانه هم ندارم. 
ولی ما  بهر صورت ملت زرنگی هستیم
اینجا یعنی امریکا قبل از آمدن ما در ۴۵ سال قبل با الان خیلی فرق داشت. بسیاری از  امور  به شیوه honor system انجام می‌شد. مردم، حالا یا بدلیل سادگی یا شاید هم برای رعایت ادب اجتماعی قوانین را رعایت می‌کردند.
بعد ما پریدیم تو و زدیم وسط خط.
 
یک فقره در دانشگاهی که درس میخواندم که هزار دانشجوی ایرانی داشت آنقدر تقلب و خرابکاری کردند و کردیم که این موسسه آموزش عالی مجبور شد شمار زیادی از قوانین خود را بعد از صد سال تغییر دهد و برای مقابله با وضعیت ایجاد شده قوانین نو وضع کند. وارد جزییاتش نمیخواهم بشوم. 
 
فقط مجددا عرض کنم  ما ملت زرنگی هستیم.