عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ آذر ۱۳۹۱

نامه ناصرالدین شاه به امیر کبیر در عزل او—ناصرالدین شاه
ژاپنی‌ها مغرب را سر مشق قرار داده اند، ولی مانع و مشکل ما را ندارند- یعنی‌ دین آنها آن اندازه نیرومند نبوده است و به همین جهت ما نتوانسته ایم شیوه آنان را در پیش گیریم.—میرزا ملکم خان در یک سخنرانی در لندن ۱۸۹۱

بیشتر