شعار ِ «هدف ِ ما برازندازی ِ جمهوری اسلامی است» سنگی بزرگ است که درتجربهء ۳۵ سال گذشته نشان ِ نزدن بوده. کلی‌تر و گیج کننده تر از آن است که منجر ِ به برداشتن ِ قدمی از سوی جمعیت میلیونی شود. علاوه بر بیان ِ هدف ِ درازمدت (مثلا تشکیل شورای ملی) نیاز به طرح ِ راهکردی داریم که اهداف ِکوچکتر و قابل ِ حصول داشته باشد. برنامه‌هایی که مشارکت ِ تودهء میلیونی را بطلبد و بتواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد و آن را چند قدم به عقب براند. چنین اقدماتی مردم را دلگرم میکند و از این رخوت در میآورد.

 

سعید حجاریان نقل کرده بود که درحین ِ اشغال ِ ستاد ِ فرماندهی ِ ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ضمن سرکشی به  پستهای ِ مختلف ْ  متوجه میشود کتری های آب جوش گرم بوده اند گویی ارتش در مرخصی بوده. او چای خوردن را نشان ِ ریلکس بودن دراوقات ِ فراغت  ْ در نظر میگیرد و از این مشاهده ْ نتیجه‌گیری میکند که آن سیستم در مومنتم بسر میبرده و رخوت ْ آنقدر شدید و فراگیر شده بوده که جای ِ هوشیاری را در ذهن مدافعان ِ میهن و سلطنت گرفته بوده. میگن حرف خودتو کجا شنیدی؟ اونجایی که حرف مردم رو شنیدی. در حال ِ حاضراین جمعیت ِ ایرانی است که گرفتار مومنتم است. جمهوری اسلامی در این ۳۵ سال بطور ِ سیستماتیک وهدف دار مردم را منفعل کرده و اختگی را به باور  ِ توده ها رسانده. رخوت ِ ملی در این ملک ْ سابقه ای حداقل ۱۴۰۰ ساله دارد اما شرایط ِ فعلی از نادرترین زمانهایی است که ما به این معضل ْ هوشیار شده ایم.


جمهوری اسلامی کارگردان ِ زبردستی است که تا به امروز با تحمل ِ کمترین هزینه  از جیب ِ خودش و بدون ایجاد کوچکترین ظنی در ذهن  ِ مردم  ْ نقش ِ توده ها را به آن‌ها دیکته کرده. از روز ِ اول با الفاظ ِ مختلف ْ به هرنوع اقدام و هرمخالفی انگ ِ ضد ِ اسلام ، ضد ِ انقلاب، ضد ِ کوفت وضد ِ زهرمار زده. سلمان رشدی و آیات شیطانی اش یک چیزی؛ اینها اوشین را هم تکفیر کردند. جمهوری اسلامی با استفاده ازچنین پروپاگانداهایی در اذهان عموم شبهه ایجاد کرده و با استفاده از آن شبهه ما را دلخوش کرده که مبارزه با جمهوری اسلامی یعنی مانتوی ِ کوتاه، ماتیک ِ پررنگ، فحش دادن به مقدسات، یا شادمانی از آشکار شدن چهره واقعی اسلام (به چه قیمتی؟!). در حقیقت جمهوری اسلامی در عین    ِساختن و پرداختن   ِ این مشغولیات  ِ ذهنی ْ روزبروز حلقه را بر ما تنگ تر کرد.


 

انتخابات ۱۳۹۲ گویی است درمیدان ِ مقابله با جمهوری اسلامی. تحریم ِ انتخابات بصورت ِ «فعال» ابزاری است صلح آمیز که میتواند چوبی درمقابل ِ این سفاکان به زمین بزند. با تحریم ِ انتخابات به صورت پر سر و صدا به جمهوری اسلامی رأی ِ «نه» بدهیم. ماندن درخانه در روز انتخابات و رأی ندادن لازم است اما کافی نیست. با وجود شبکه‌های اجتماعی تا قبل از رأی گیری میتوانیم «نه» گفتن را به دیگران اعلام کرده و سرایت دهیم. اگر تا روز ِ انتخابات تحریم را فریاد بزنیم و روز ِ انتخابات در خانه تحصن کنیم و حتی برای دیدن حوزه های خالی بیرون نیاییم اراده ملی را به جمهوری اسلامی نشان میدهیم، میتوانیم از او امتیاز بگیریم، و شروع به ذوب ِ رخوت کنیم. قرار نیست با تحریم ِ انتخابات ْ شر ِ جمهوری اسلامی از سر ِ ما کنده شود اما میتواند تمرین ِ ارده ملی باشد.

*این بلاگ در اصل کامنتی بود که قرار است در بلاگ دیگری در ایرانیان.کام حیات پیدا کند:

http://iranian.com/posts/view/post/14370