عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اتحاد بین‌المللی: گزارش 13ژوئن ژنو درحمایت ازمبارزات کارگران ایران

اتحاد بین المللی: اخباروگزارشات کارگری23خردادماه1392

کومله تی. وی.: اخبار زنده از ایران در باره ی "انتخابات" و گزارش از تحریم های مردمی در اقصی نقاط ایران، در "کومله تی. وی."

موسسه تحقیقاتی "پیو": رژیم اسلامی منفورترین حکومت منطقه

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: اخباروگزارشات کارگری22خردادماه1392- ویژه تظاهرات ایستاده13ژوئن ژنو

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: جای بهنام ابراهیم زاده در زندان نیست!

حزب کمونیست ایران: برنامه های زنده ی "تلویزیون کومله" در باره ی تحریم انتخابات

آزادی بیان : فراخوان به اعتراض بر علیه مضحکه انتخابات رژیم در دنهاخ (لاهه)

بی بی سی.: گری کاسپارف وبسایت انتخاباتی برای ایران راه انداخت:کاندیدها علاوه بر 8 نامزد رژیم : خاتمی، موسوی، کروبی، جعفرپناهی، نسرین ستوده نرگس محمدی،رضاپهلوی، مریم رجوی..

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران : اخباروگزارشات کارگری20خردادماه1392

بیشتر