پس از حکمرانی ویرس بدنام کرونا در جهان :انتصابات جدیدی به شرح زیر در ممالک دنیا صورت گرفت
 
آیت‌الله خامنه‌ای: اولین رئیس‌جمهور شیعه مذهب ایالات متحدهٔ آمریکا  
دونالد ترامپ : اولین رئیس‌ جمهور کاپیتالیست روسیه 
ولادیمیر پوتین: اولین رهبر لامذهب ایران که به خاطر ولادیمیر بودن موافق ولایت است
بوریس جانسون: اولین انگلیسی رهبر  چین کمونیست
ملکه الیزابت: با حفظ مقام سلطنتی: نخست وزیر انگلیس
دالایی لاما: رهبر دینی بوداییان پادشاه عربستان سعودی
و قس علی هذا
*****************