سیزده‌بدر مبارک

 

 

 

دروغ سیزده: در اسلام دروغ گناه کبیره است.

https://liberaldemocracy.info/