یک دادگاه آمریکا شهروند ایرانی − آمریکایی منصور ارباب سیر را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. وی متهم است به مأموریت از سوی سپاه پاسداران، آدم‌کشان مافیای مکزیک را برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن اجیر کند.

منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی−آمریکایی توسط یک دادگاه ایالات متحده آمریکا به ۲۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه گفت که نقش ارباب سیر در توطئه قتل علیه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به هیچ وجه "قابل تحمل" نیست.

ارباب سیر ۵۸ ساله (عکس بالا) در اکتبر ۲۰۱۲ اتهام خود را پذیرفت. وی متهم است با همکاری مخفیانه با عناصر نظامی ایرانی، آدمکشانی از محافل مافیای مکزیک را اجیر کند تا سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به قتل برسانند.

بالا اطلاعیۀ خبری پنج سال پیش است. در آن زمان اوباما، مماشاتگر اعظم با اسلامیستها، بصورت پنهانی مشغول معاملۀ معیوب هسته ای با رهبر مادام العمر فاشیست ها بود.

البته چون اکثریت قانونگذاران آمریکا مخالف این ساخت و پاخت معیوب بودند،  اوباما نتوانست آنرا بصورت معاهدۀ به تصویب مجلس منتخب شهروندان آمریکا درآورد و فقط تفاهمی بود توسط رئیس جمهور وقت که البته بعداً ترامپ آنرا لغو کرد.

سپاه قدس فاشیست های اسلامیست ایرانی کُش و ایران ویران کُن ارباب سیر تروریست را که ساکن تگزاس بود مأمور عملیات تروریستی کرده بود که اگر موفق میشد، عواقب بسیار بسیار هول انگیز برای ایران و ایرانیان درون کشور و حتی در آمریکا میداشت.

به این ویدئو گوش هوش دهید که چندی پیش از مراسم گردهمایی فاشیست های اسلامیست در هيوستون تگزاس است برای بزرگداشت چهلمین سالروز فاجعۀ اشغال ایران توسط فاشیست ها:

مقدار نفرت پراکنی و مغزشویی در پایگاه های فاشیست ها در آمریکا عاقبت خوبی نخواهد داشت و  فاجعه ای در انتظار وقوع است. سکوت نباید کرد.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

 تبریک 

پ.ن. پس از اعتراضات گستردۀ آزادیخواهان ایرانی، مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که مشغول بررسی لغو روادید منجر به حضور و فعالیتهای مخرب فاشیست های اسلامیست و بستگان دانه درشتهای آنان در آمریکا هستند.