مورد داشتیم که طرف اومده گفته که پخش بازی تو استادیوم آزادی لغو شده بعد توییت تبریک راموس رو به زنان ایران واسه حضورشون تو استادیوم دیده, گفته : جهنم, اینم پست میکنیم. کی به کیه :) فوتبالو عشقه که بخاطرش پته بعضی ها افتاده رو آب :)