توجه کردین, همونایی که یه عمر در طرفداری از جدایی دین از سیاست و جدایی ورزش از سیاست شعار میدادند در این چند روز گذشته از هر راهی که امکان داشته بازیکنان و مربی تیم ملی رو به هزار و یک طریق چسبوندن به ولایت فقیه !!