روز پنجشنبه ما مسیر ِکرمان - راین - ساردوئیه - هنزا - ساردوئیه - دلفارد - جیرفت - کرمان را طی کردیم. خیلی قشنگ بود. هنزا یک روستا پر از درخت گردوست که ما دیروز حتی یه دونه گردو نتونستیم اونجا برای خریدن پیدا کنیم. گفتن به علت خشکسالی محصول کم بوده و هر آنچه بود همون روی درخت خریده شده. کمی گردو ساردوئیه خریدیم. گون و نه چندان خوب. دلفارد مثل بهشت بود حتی توی این فصل که درختان برگی نداشتند.. من تا حالا جیرفت کرمان رو با اون همه معروفیت ندیده بودم. خیلی خیلی شهر زیبا و خوبی بود. مردم بسیار مهربون و خوبی هم داشت. ناهار اونجا خوردیم. بازار محلی شهر رو سر زدیم و نارنگی و پرتقال و البته نارنج خریدیم. جای همتون حالی. این چند تا عکس رو از مسیر گرفتم.

نمایش گالری در اندازه بزرگ