عمومی

دنبال کن


عضو از ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

انقلاب سکسی در ایران

شعر صوتی لاهه ( لااله الا لاو )

راهِ راست ، ترانه و ملودی و اجرا: علی عبدالرضایی

چرا در ایران فکر تولید نمی شود ، علی عبدالرضایی

آوانگاردیسم و ارتجاع ، علی عبدالرضایی

نامگذاری

شعر صوتی دوشآب

که سرفه ، شعری صوتی از کتاب سکسکه علی عبدالرضایی

زیبایی شناسی شرّ ، اصلن چرا لیلاو !؟ ، علی عبدالرضایی

چرا مورچه ی کارگر در لیلاو!؟ ، علی عبدالرضایی

بیشتر