عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

شعر ارغوان، دکلمه ای نوین از اشعار هوشنگ ابتهاج

شعر از کفر من تا دین تو، دکلمه‌ای نوین از اشعار دکتر افشین یدالهی

دکلمه شعر تهی کن جام را ای ساقی مست، نادر نادرپور Empty the Chalice - Naderpour

دکلمه شعر احوال دنیا ابو سعید ابولخیرStory of Life- Abu Saeed Abolkheir

دکلمه شعر بوی باران فریدون مشیری Scent of Rain- Moshiri

دکلمه شعر بهاریه پرویز خطیبی Spring- Parviz Khatibi

دکلمه شعر در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، بی تا امیری Bita Amiri

دکلمه شعر بیا تا گل بر افشانیم، حافظ Hafez

دکلمه شعر رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، حافظ Hafez

دکلمه شعر گفتم غم تو دارم، حافظ Hafez

بیشتر