سمینار آسیب شناسی و ترازنامه و چشم‌انداز جنبش #زن_زندگی_آزادی ، روز یکشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ در کتابخانه مرکزی شهر ریچموند هیل در شمال تورنتو برگزار شد. در این سمینار، دکتر مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، دکتر عطا هودشتیان، جامعه شناس و پژوهشگر، ونوس ترابی، مدرس دانشگاه و فعال حقوق زنان و دکتر فریدون رحمانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک سخنرانی کردند. ونوس ترابی، مدرس دانشگاه و فعال حقوق زنان سخنان خود را با گلایه از عدم حضور زنان در سمینارها و تریبون‌هایی که حتا در باره جنبش زن، زندگی، آزادی برگزار می‌شود آغاز کرد. ونوس ترابی گفت:«زن، زندگی، آزادی شعار نیست، بلکه یک روش زندگی‌ست... این جنبش حرکت انقلابی هم نیست که آقایان از آن استفاده کنند تا تسویه حساب‌های قدیمی‌شان را انجام دهند. این یک انقلاب زنانه است و ما دیگر به قبل از «توسری و روسری» برنمی‌گردیمونوس ترابی گفت جنبش زن، زندگی، آزادی در درون ایران پیشرو بود... اما در خارج از کشور عقب‌گرا بود.