رونمایی مجازی «پی نوشت:اپراتور» در روزگار کرونا!

تکه خوانی و چند پرسش.

لینک خرید «پی نوشت:اپراتور» در آمازون برای سفارش در کانادا و آمریکا:

https://www.amazon.ca/P-S-OperaTor-Venus-Torabi/dp/9185463574