مسابقه والیبال دختران سفید پوش آنکارا و تیم باشگاه تاج