شعر و ترانه «زمان گمشده» از ژاک پره ور.

مترجم: مریم رییس دانا