عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۲

حمایت بین المللی ازقیام مردم ایران و خواستهای مقاومت عادلانه آن‌ها برای آزادی و عدالت جبهه جهانی علیه فاشیسم دینی در ایران و اخراج پاسداران از كشورهای منطقه ضرورت صلح و همزیستی است —مریم رجوی
پر سفید یک کبوتر، چرخ زنان پائین می آید. جلوی پایم می افتد. پر را بر می دارم. بو می کنم. بوی آزادی و بوی آسمان می دهد. بغض می کنم—این سالهای ابری --علی اشرف درویشیان
هیچ انسان سکولاری در انتخابات یک رژیم مذهبی مشارکت نمی کند مگر این که احمق باشد.—دیه گو مارادونا
دفاع از همفکر که چیزی را ثابت نمیکند، آیا محک مدرنیته و پایبندی به حقوق بشر دفاع از حقوق مخالف و "دشمن" نمیباشد؟—Fred
آیا میدانید که جنایاتى در زندانهاى جمهورى اسلامى بنام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا میدانید که تعداد زیادى از زندانیها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ آیا میدانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید که در برخى زندانهاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟—نامه آیت الله منتظری به آیت الله خمینی پس از اطلاع از اعدام‌ها
دستگاه روحانیت دیر یا زود در مقابل انقلاب قرار خواهند گرفت و ما کمونیستها نباید ولو بعنوان تاکتیک به آنان کمک کنیم. —بیژن جزنی
انسانها در سياست هميشه قربانيان ساده دلِ فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود و تا زماني كه نياموزند منافع طبقاتي اين يا آن گروه را در پشت عبارتهاي اخلاقي، مذهبي، سياسي و اجتماعي و وعده هاي آنها جستجو كنند... —ولاديمير لنين
"دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ دﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاوت ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﮔﺮدد ﻋﺪﻣﺶ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ از دﻳﻦ اﺳﺖ." —عبدالبهاء
پاسیفیسم و صلح طلبی انتزاعی، فرمی از گمراه سازی طبقه کارگر است! ولادیمیر لنین

بیشتر