سنجش

بیشتر

نظر شما راجع به لخت شدن مریم نمازی چیست؟


جواب

رشته تحصیلی/علاقه‌ شما (دوره قدیم یا جدید) چه بود/هست؟


جواب

علّت ناتوانی‌ شیخ حسن روحانی، دارنده مدرک دکترا از یک دانشگاه بریتانیا، از صحبت کردن در زبان انگلیسی چیست؟


جواب

واکنش جهانشاه در باره پیشنهادات ما که ایرون دات کام باید کمی تغییر کند و سنجش کم شود ولی مطالب دیگربیشتر شود، چه باید باشد؟


جواب

به تبعیض های آموزشی علیه زنان کشور پایان دهید


جواب

بیشتر