به بالای تپه‌ی هم‌جوار شهر می‌روم و از ارتفاعی ایستاده نزدیک به آسمان صاف آبی‌اش به خاک نرم و مخملی سرزمین مردمان‌اش نظر می‌اندازم و شهادت می‌دهم که کوچه به کوچه‌باغ‌های انار شهرشان در شعرِ سهراب ریخته بود و شهادت می‌دهم که ردِ پای سهراب در خانه به خانه‌ی شهر! و گنج اصلی همان خاکی‌ست که در آن بذر محبت و مهر و برکت می‌روید…

گنج کاشان