اینک می‌توانید کتاب "عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله‌ی دیگر" از مجید نفیسی را در سامانه‌ی "باشگاه ادبیات" به رایگان بخوانید.

این کتاب مجموعه‌ی مقالاتی است که در فاصله‌ی سالهای دوهزار‌و‌پنج تا دوهزار‌و‌نوزده از سوی من در گاهنامه‌ها و تارنماهای گوناگون مانند “نگاه نو”، “مجله‌ی شهرسازی و معماری”، “دفترهای هنر”، “شهروند”، “رادیو زمانه”، “اخبار روز”، “ایرانین. کام” و “ایرون. کام” منتشر شده است، مگر مقاله‌ی اول که نخستین بار در سال هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌نه به عنوان پیشگفتار کتاب “بهترین‌های نیما” درآمد. پیوستها شامل مقالاتی است که دیگران در باره‌ی من نوشته‌اند یا گفتگوهایی که با من کرده‌اند.

مجموعه‌ی حاضر شامل چهل و دو مقاله است اما از آنجا که بخش اول عنوان کتاب “عشق و مرگ در ادبیات فارسی” برگرفته از نام دو مقاله است بخش دوم عنوان کتاب را “… و چهل مقاله‌ی دیگر” نامیده‌ام و نه “…چهل و یک…”. فهرست کتاب را طوری نوشته‌ام که خواننده بتواند با خواندن عنوان هر مقاله به آسانی به مضمون آن پی ببرد.

آنچه در این کتاب می خوانید:

شناسنامه‌ی مجید نفیسی

یادداشت

1 – “مشکل زبان در شعر نیما یوشیج” اوت 1999

2 – “قطره‌اشکی برای ناردو” در سوگ لئوناردو عالیشان مارس 2005

3 – “لولیتاخوانی در تهران” در نقد کتاب آذر نفیسی اکتبر 2005

4 – “م. آزاد شاعری از عصر زرین شعر” در سوگ م. آزاد ژانویه 2006

5 -“به‌آذین و حق خاموشی”پیرامون شهادت علیه خود ژانویه 2006

6 – “دو کوچه و یک شهر” در باره‌ی شهر اصفهان فوریه 2006

7 – “چهار نگاه به مرگ در ادبیات کهن فارسی” مه 2006

8 – “بدعت سیمین و انقلاب بهمن” پیرامون شعر سیمین بهبهانی مه 2006

9 – “نشست شاعران شعر گواهی در آمریکا” سپتامبر 2006

10 – “چهار نگاه به عشق در ادبیات فارسی” آوریل 2007

11 – ” اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوییس” ژوئن 2007

12 – ” نمی‌خواهم رمبو باشم” پیرامون شعر مجید نفیسی در گذشته و اکنون

13 – “کانون و فریدون فرخزاد” اوت 2007

14 – “همجنسگرایی و فریدون فرخزاد” اکتبر 2007

15 – “کاوه داداش‌زاده و هنر سالمندان مهاجر” اکتبر 2008

16 – “سه قدم با مادام ایکس” در نقد کتاب مهرنوش مزارعی اکتبر 2008

17 – “اصفهانی حاضر‌جواب: نگاهی به ریشه‌های تاریخی نقش رضا ارحام‌صدر”

18 – “بهاییان: دادخواهی نه شرمخواهی” فوریه 2009

19 – “توفیق و من” پیرامون نشریه‌ی توفیق اوت 2009

20 – “متهم و حق خاموشی” پیرامون شهادت علیه خود پس‌از سرکوب جنبش‌سبز

21 – “شاعر سرخانه” پیرامون اقامت سه‌ماهه در یک خانه‌ی فرهنگی در سانتا مونیکا

22 – “امید و نومیدی منصور خاکسار” پس از خودکشی یک دوست آوریل 2010

23 – “انگشت ناسور” مه 2010

24 – “شعر پایداری: فیلمی‌در باره‌ی استقامت روحی انسان” اوت 2011

25 – “شعر فارسی در لس‌آنجلس: درد بازگشت در برابر انطباق‌پذیری” ژانویه 2012

26 – “ابن‌میمون: فیلسوف دینی یا مبارز اجتماعی” در نقد کتاب شیرین دقیقیان

27 – “تاویل باید معتبر باشد” باز هم در نقد کتاب شیرین دقیقیان آوریل 2012

28 – “به‌یاد داریوش کارگر” نوامبر 2012

29 – “جلال آل‌احمد: حاشیه‌ای بر یک شعر” مارس 2013

30 – “منصور کوشان در بیمارستان” ژانویه 2014

31 – “احمد شاملو شاعر ملی ما” ژوییه 2014

32 – “سیمین از میانه تا اوج” در سوگ سیمین بهبهانی اوت 2014

33 – “هومر در لس‌آنجلس” اکتبر 2014

34 – “عباس صفاری و ادبیات مهاجرت: یک بام و دو هوا” دسامبر 2018

35 – “عباس صفاری و مساله‌ی توان‌خواهی” ژانویه 2019

36 – “شهروز رشید شاعر کوچ” فوریه