رادیو فردا: سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از خودکشی یک پناهجوی ایرانی اهل بوکان در سوئیس پس از رد درخواست پناهندگی‌اش در این کشور خبر داد.

وب‌سایت این سازمان هویت این پناهجو را «مسعود قادری» عنوان کرده و نوشت که وی پس از رد درخواست پناهندگی از سوی ادارە پناهجویان سوئیس و دریافت خبر بازگردانده شدن بە ایران از سوی پلیس این کشور، بە زندگی خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، وی روز دوشنبە، سوم شهریور، در شهر اینندا در سوئیس، قبل از رد شدن قطار خود را روی ریل انداختە و در دم جان باخته است.

به نوشته هه‌نگاو، مسعود قادری دو سال پیش بە عنوان پناهجو بە سوئیس رفتە بود.

با افزایش فشارهای سیاسی-اجتماعی در ایران، شمار پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف افزایش یافته و به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت مهاجران غیرقانونی ایرانی که در مواردی در شرایط خطرناکی مخفی شده بودند، از سوی پلیس گزارش می‌شود.