شعر از حافظ

 

ملودی و صدا: علی زندوکیلی

تنظیم: همایون نصیری، دارا دارایی، پویا نیکپور
اسفند 1392